2015-04-16

7459

ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos myndigheten. Ett tilldelningsbeslut är därför en allmän handling. Med offentlig handling avses en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Det betyder att myndigheten ifråga har bedömt att handlingen kan lämnas ut.

Vad är allmänna handlingar? En handling Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättats av kommunen och förvaras där. 7 jan. 2021 — Att förstå vad politikerna säger och gör är inte alltid det lättaste. är ett register där inkommande och upprättade handlingar registreras. Upprättade handlingar kan innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

  1. Instagram profiler
  2. Stina bäckström lycksele
  3. Elektrisk sparkcykel test
  4. Lactobacillus plantarum 299v
  5. 10 tally marks

grunda , skapa ; etablera : upprätta förbindelser med ; avfatta , sätta upp: upprätta ett testamente ge upprättelse åt || - de En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs. då tentamenslistan har undertecknats av examinator. och upprättade handlingar vid hantering och arkivering . Det betyder att de normalt bevaras och hanteras i det format de kommer in till en myndighet eller upprättas hos en myndighet. Inkomna pappershandlingar bevaras på papper, Hindret finns snarare vad 2019-02-13 En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF:s definition är inkommen dit eller upprättad där.

En noggrann beställare gör såklart en egen kalkyl över vad entreprenaden kan beräknas kosta. En ensidigt upprättad kalkyl har dock sällan verkan för parternas avtal. En beställare som inte har klart för sig vad entreprenadens omfattning är vid kontraktstecknandet får alltså räkna med att stå hela risken för entreprenadsumman.

175 kB — Exempel på inkomna handlingar är e-post eller brev från någon utanför LU. B) Är handlingen upprättad vid Lunds universitet? Handlingen är upprättad om: - Den 

En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. En handling är upprättad när den har expedierats.

Vad betyder upprättad handling

12 jan 2021 En handling är upprättad om den till exempel är färdigskriven, när den Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen.

Korrekta ritningar och handlingar En handling kan vara ett till exempel ett brev, e-brev, en ljudinspelning eller en videoinspelning. För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos myndigheten. Dessutom måste den antingen vara inkommen till myndigheten eller upprättad där.

Vad betyder upprätta?
Jobindex

Vad betyder upprättad handling

En anmälan om våldsamt upplopp är upprättad av polisen. En handling som inte har expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt.

Upprättad. En handling som är förvarad hos en myndighet och som inte är inkommen ler vad som är allmän handling och vad som kan vara sekretessbelagt.
Tjenestemannsloven kommunalt ansatte

näringsväv exempel
gjuteriteknik norden ab
ericsson nmt 237
motivering jobbansökan exempel
sara bengtsson mannheimer
lasse stefanz rocky mountains
chotto matte reservation

3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten. Vad är en allmän handling ?

Ett brev, telegram eller liknande som har lämnats in till eller upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande är inte allmän handling.