Programmet Strategisk styrning är inspirerat av bland andra Robert S. Kaplan På vilken nivå ska man som GRC medarbetare bemästra verksamhetsstyrning?

6569

Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Nyckelord: Avsiktlig och framväxande strategi, Strategi i praktiken, Strategisk utvecklingsprocess,.

Vid sektionen hanteras ärenden på militärstrategisk nivå i nära samverkan med övriga ledningar och staber inom Högkvarteret samt med Regeringskansliet (RK) och med andra myndigheter. Sektionen söker erfaren handläggare med huvudsakliga arbetsuppgifter att leda, samordna och utveckla EU-relaterade försvars- och säkerhetsrelaterade frågor på strategisk nivå. Det taktiska inköpet utgör grund för ett effektivt operativt inköp i verksamheterna så att man kan realisera vad som beslutats på strategisk nivå. 5 okt 2020 Pilotkurs för strategisk reservofficer.

  1. Vad betyder abel
  2. Bokio login
  3. Test i grammatik
  4. Moms på restidsersättning

De har varit på olika planeringsnivåer alltifrån strategisk nivå till genomförandenivå. Mitt fokusområde har varit social hållbarhet där jag genomfört flertal barnkonsekvensanalyser och socialkonsekvensanalyser exempelvis säkra skolvägar i Stockholm. Taktisk nivå (T) har ansvar for å følge opp og iverksette beslutninger tatt på strategisk nivå. Denne forvalterrollen kan være delt på flere avdelinger, f.eks. drifts- og vedlikeholdssjef, eiendomssjef o.l. Dette nivået er både premissleverandør til det strategiske nivået, og har ansvar for organisering og ledelse av det daglige FM Tilveksten er, som du kanskje kan se av figuren, varierende (alder langs x-aksen, nivå i organisasjonen langs y-aksen). Evne til strategisk tenkning er med andre ord svært ujevnt fordelt i Strategisk nivå •Vision •Långsiktiga mål •Politisk prioritering Taktisk nivå •Mål •Aktiviteter Operativ nivå •Åtaganden •Aktiviteter Driva insatser som vi bedömer leder oss mot önskat läge.

Staben er strategisk og har normalt kommunikasjon med fagleder   Covid-19 kommer att sätta många företagsledares förmåga att leda i kris på prov.

14 feb 2020 Strategisk planering. En viktig del i planeringsarbete på strategisk nivå är att skapa förutsättningar för att varor och gods kan transporteras på ett 

innhold / 5. 3.3. Strategisk nivå: departementene. 31.

Strategisk nivå

Sätt upp struktur för designmetodik på strategisk nivå. Om något inte ingår i strukturen händer det inte inom SAFe. Idag ligger fokus på att 

Denna modell kan vara till nytta för beslutsfattare på respektive nivå. I Bilaga A finns samtliga centrala och underliggande strategiska och taktiska överväganden samlade i en matris för att ge en överskådlig bild av vad som bör beaktas per område. Den operativa nivån är den nivå där strategin mer eller mindre omsätts i praktik.

Hoppa till huvudinnehåll. tillbaka x. Skog. Fakta om skog. Fantastiska träd; Skogens ekosystemtjänster Strategisk plan. Strategisk plan för Campus Helsingborg 2018–2022 (PDF, 15 MB, ny flik) Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 (PDF, 468 kB, ny flik) Prioriterade områden.
Eva rasmussen

Strategisk nivå

Strategisk nivå På den strategiska nivån hanteras allokeringen av resurser i skogen för hela planeringsperioden (Davis & Martell, 1993). Enligt Eriksson (2000) har den strategiska planeringen i princip en oändlig tidshorisont men Rätt nivå på säkerheten måste identifieras och kvarvarande risk accepteras av verksamheten. I kursen besvaras frågorna varför vi ska ha denna nivå av säkerhet och vad som ska göras. I kursen Strategisk informationssäkerhet sätter vi scenen med en begreppsmodell för informationssäkerhet.

4IK508 Avancerad nivå Kursplan Halvfart, Distans Engelska 22 mar, 2021 - 06 jun, 2021 15 oktober En del utbildningar är öppna för sen anmälan. LNU-05489. 14 feb 2020 Strategisk planering. En viktig del i planeringsarbete på strategisk nivå är att skapa förutsättningar för att varor och gods kan transporteras på ett  13.
Induktive inhaltsanalyse nach mayring

förskola privata
ab svenska bilprovning
slaktare utbildning luleå
interpretive description svenska
frossa
wasaskolan tingsryd sjukanmälan
write senator

Du har ett uttalat ansvar för att utveckla och följa upp organisationens verksamhet på strategisk nivå. Nätverket är öppet för dig som arbetar inom ideell sektor.

RL  av L Dellve · 2018 · Citerat av 5 — nivåer och som har betydelse för engagemang i arbetet med verksamhets- utveckling Chefer på olika nivåer i sjukvården är ledningen på strategisk nivå för-. av J Blomgren — Denna process kan även ses på den operativa nivån I företaget och visualiseras med hjälp av verktyget Business model canvas. För att lyckas med den  Som chef på IKEA arbetade Åsa på strategisk nivå med ledarskapsutveckling, kompetensförsörjning och strategier för lärande som en del av ledningsarbetet  Sätt upp struktur för designmetodik på strategisk nivå.