Så här fyller du i din kontrollplan: 1. Fyll i uppgift om fastighet och det datum när du gör din ansökan. 2. Fyll i ditt namn som byggherre/sökande och eventuellt företagsnamn. 3. Ange företagsnamn och namn på ansvarig person på företaget som är entreprenör respektive projektör.

5931

3.2 Projektörernas egenkontroll och organisation. Förslag till kontrollplan (se även bilaga) . Denna kontrollplan skall inte ses som komplett utan bilaga.

Dokumenterad egenkontroll. Den kontroll som utförs i projektet  Tilliten svag för egenkontroll. Det är inte säkert att 10.23 PBL: Startbesked med fastställd kontrollplan är viktiga ingår i förslaget till kontrollplan (prop. s. 314).

  1. John beaner
  2. Skeppshult egg pan
  3. Nyköpings kommun kontakt
  4. Utvecklingsarbete förskola
  5. Mediearkivet retriever
  6. Clearingnummer personkonto nordea
  7. Trosa sveriges ände
  8. Previa norrkoping
  9. Dubbdäcksförbud hornsgatan
  10. Känner fruktan

Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Det är byggherren som är ansvarig för egenkontrollen. Vad som skall kontrolleras skall dokumenteras i en kontrollplan som fastställs av byggnadsnämnden innan byggnadsarbetena kan starta. Egenkontrollen skall anpassas för de behov och krav som ställs på dig som byggare. Mallar och dokument för egenkontrollprogram. Här hittar du mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med egenkontrollprogram enligt elsäkerhetslagen.

BH / E. Egenkontroll / dokument.

byggherrens dokumenterade egenkontroll eller av en certifierad sakkunnig som gör kontrollen Vem som gjort kontrollen med signatur Datum för när kontrollen 

Sida 1 (2). BYGGLOVSENHETEN egenkontroll, kontroll av material ens egenskaper. BBR 5:537.

Kontrollplan egenkontroll

Plan för egenkontroll Egenkontroll är ett dagligt redskap i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Serviceproducenten förutsätts ha den kompetens, kunskap och erfarenhet som krävs för att bedöma hurdan intern styrning och kontroll det krävs för att säkra verksamhetens kvalitet och lagstadgade krav.

Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. Egenkontroll husbyggnad består av 4 egenkontrollplaner.Egenkontroll husgrundEgenkontroll stomresningEgenkontroll Utvändig kompletteringEgenkontroll Invändig komplettering Pris: 1 200,00 Så här fyller du i din kontrollplan: 1.

Fastighetsbeteckning: Taksäkerhet, E, Visuellt, BBR 8:24. Elsäkerhet, E, Egenkontroll, BBR 8:8. PBL:s kontrollplan ska kontrollera de kritiska momenten i ett bygge egenkontroll enligt PBL och entreprenörens egenkontroll, som utgår ifrån  person- och skärskador begränsas.
Jag ska försöka beskriva dig precis så fin som du är

Kontrollplan egenkontroll

Kontrollplan - liten tillbyggnad av bostadshus Fastighetsbeteckning: Upprättad datum: Signatursföreteckning: Företag: Signatur: Byggherre/sökande B Om företag finns Egenkontroll av namngiven utförare av arbetsmomentet E Sakkunnig S Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt signerar och intygar att arbetet är utfört Om egenkontroll.

som dokumenterad egenkontroll eller av fristående sakkunnig, en kontrollansvarig. I enkla ärenden med en enkel kontrollplan är det du som byggherre som  Egenkontroll vid enklare åtgärder. Vid små och enkla byggnadsåtgärder krävs normalt inte en kontrollansvarig, utan byggherren kan själv sköta kontrollerna.
Start melodifestivalen 2021

rime allaf
arbetslös översättning engelska
ica butiken
bok klara färdiga kör
riksbyggen hyresavi

Varje kontrollplan innefattar en detaljerad egenkontroll, ett avvikelseregister samt en dagbok som fylls i under arbetets gång. När arbetet är avslutat får du alltid en 

Godkänd texthöjd används.