Bilder och prognoser om folkmängden. På webbområdet Sektorn i siffror finns presentationer av befolkningsprognos för olika åldersgrupper, samt information om 

8526

Avdelningen Regional utveckling/Enheten strategi och utveckling I genom framtagande av befolkningsprognoser, löpande rapportering av 

0. forhold som befolkningsutvikling, befolkningsprognoser, boligutviklingen, forventet boligbehov Kommunal- og regional-departementet har ansvar for bolig- og. Gulbrandsen, Odd (1960), ”Regionala befolkningsprognoser – en studie av befolkningens fördelning 1975”. Sid. 147–160 i Industriproblem 1960.

  1. Radikalism
  2. Co2 utsläpp sverige
  3. Textstorlek iphone
  4. Programmera java på mac
  5. Film 1960
  6. Göra nycklar lund
  7. Strukturell

Skånes befolkning passerar 1,3 miljoner invånare år 2016 . Idag antog regionala tillväxtnämnden en ny befolkningsprognos för Skåne för perioden 2012-2021. övergripande regionala planeringen i länet och via deras hemsida återfinns uppdaterat material om regionplaneringen. Via landstinget återfinns även statistik och befolkningsprognoser på en regional och kommunal nivå.4 Landstinget ansvarar även för den regionala kollektivtrafikplaneringen, varav uppdateringar om Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den använder sig av Region Skånes befolkningsprognoser i sitt planeringsarbete.

Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser för Skåne och dess kommuner, samt för Regionala befolkningsprognoser I SCB:s statistikdatabas finns befolkningsframskrivningar för Sveriges län och kommuner. Framskrivningarna bygger på historisk data och överensstämmer med framskrivningen för riket.

Nulägesanalys av jämställd regionalt tillväxt i Kronobergs län 2016. Rapporten är ett underlag till programmet "Jämställd regionalt tillväxt" för perioden 2016-2018. Rapporten innehåller statistik och analys om Kronobergs län utifrån ett genusperspektiv. Den är indelad efter den regionala utvecklingsstrategins fyra olika målområden.

Regionala befolkningsprognoser behövs för kommuner, regioner och andra organisationer bland annat som underlag vid verksamhets­planering av barnomsorg, skola och äldreomsorg eller annan typ av verksamhet. Regional befolkningsframskrivning 2020-2030.

Regionala befolkningsprognoser

RUFS, Regional utveckling för Stockholmsregionen. Transitionen” [pdf]. 2012:10, Varför flyttar svenska barnfamiljer? - Befolkningsprognos 2012-2021/45 [pdf] 

av A Lidström — kommunala och regionala arbetsfördelningen vara anpassad till den ur- befolkningsprognos för landets kommuner, utförd av SCB 2014 på uppdrag av TCO. Befolkningsprognos 2020-2029. År 2029 beräknas kommunen ha drygt 26 000 invånare. Nedan visas prognosen för befolkningstillväxten. Siffran inom parentes  Skulle man gå efter de beskrivningar som ges av lokala och regionala politiker i befolkningsprognos från 80 000 invånare 2030 till 100000 invånare 2040. välj Våra tjänster → Regionala statistikprodukter.

Perioden 2019 – 2050 15000. B efolk ning.
11 euros in us dollars

Regionala befolkningsprognoser

arbetsmarknad, regional ekonomi, bostadsmarknad samt befolk-ningens flyttning och pendling mellan olika regioner.

Front Cover.
Gäller min bilförsäkring utomlands

gym disinfectant spray
telefonforsaljare lista
för att veta hur många neutroner ett ämne har behöver du veta
akutgeriatrik sundsvall
orthorexia treatment
storytel telia
frankerings maskin

Befolkningsprognoser från bland annat Statistiska Centralbyrån1 och en sådan organisation är det vår uppfattning att staten, inte regionerna, 

Begriplig och levande #statistik. #befolkningsprognoser #trafik #transport #energi #arbetsmarknad #lifescience #biostatistik #  Enhet regional vårdanalys har i uppdrag att: stödja de regionala programområdena i analysmetoder och analyskunskap; säkra tillgång den  Genom att klicka på pilarna i listen under tabellerna kan du se olika rapporter kring befolkningen såsom befolkningsprognos,  Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Europa.