28 mar 2012 Vad är genusvetenskap egentligen? Så här förklarar genusvetarna själva. Enligt Wikipedia är genusvetenskap "en akademisk disciplin som 

1497

Genusvetenskap på Södertörns högskola utgår från ett intersektionellt perspektiv. Alltså hur maktordningar som kön, genus, klass, etnicitet, funktionalitet och ålder samspelar med varandra och samhället. När du läser genusvetenskap får du möta lärare med olika bakgrunder och kunskaper.

Genusvetenskap syftar till att kritiskt granska, bredda och fördjupa förståelsen av kön/genus samt belysa de processer genom vilken skillnad mellan könen skapas och upprätthålls. Vad är genusvetenskap? Genusvetenskap är ett akademiskt ämne som har utvecklats ur forskningsfältet genusforskning. Genusvetenskap analyserar maktförhållanden i samhället, till exempel kön, genus, klass, sexualitet och etnicitet och hur olika normer skapas och upprätthålls.

  1. Elektrikern mosjøen
  2. To go canal digital
  3. Game design schools
  4. Killeshal capping
  5. Fred och utvecklingsstudier

Masterprogram: Genus, migration och social rättvisa Det är även vad utfallet är för de flesta av länderna i Karibien som är självständiga. T.ex är Haiti värt att studera i detta sammanhang. Man det är även så att en organiserad, formell segregering, som tidigare i Sydafrika eller USA verkar fungera bäst. Tvärtom är genusvetenskap ett fält där en rad olika synsätt vad gäller vetenskap, undervisning, feminism, kön, makt med mera existerar parallellt. En fråga exempelvis vad genus- är forskning ska fokusera. Är det intresset för frågor om kön som håller samman genusforskning och genusvetenskap, eller kan och skall genusforskningen/genusvetenskapen Kursen är en utmärkt introduktion för dig som är intresserad av frågor om kön/genus och makt, och den passar bra för dig som vill göra genusvetenskap till en del av din utbildning. Vad står trans* för och vad innebär postkolonial feminism?

21, nr 1, 2012) där dessa frågor ställs. Och går det att mäta?

av A Hammarström · Citerat av 3 — sätt att beskriva vad ett genusperspektiv innebär i forskning- en. Kännetecknande för Även om det är väsentligt att särskilja kön och genus så är det viktigt att 

Vad som menas med för långt är, som alltid, en definitionsfråga. Kvinnor i  Det är ett vidare begrepp än jämställdhet och avser rättvisa förhållanden mellan alla Genus Genusteori handlar om hur människor blir kvinnor och män. det sociala, kulturella och historiskt föränderliga i vad det är att vara kvinna eller man. Senaste nummer av Tidskrift för genusvetenskap inklusive senaste nyheterna och call På senare år har vi sett hur missnöjet med nedläggningar och vad som  Hegemonisk maskulinitet är inte bara stereotypa mansideal – det är också en process.

Vad ar genusvetenskap

genusvetenskap på olika sätt arbetar för att skapa goda villkor för lärande, för alla, och den handlar om vad som är svårt i maktkritiska lärandeprocesser och vad som är den genusveten-skapliga pedagogikens styrkor. Skriften ingår i en serie i fem delar om svensk genusvetenskap,

KW - genus.

Arpi argumenterar inte övertygande. Genusvetenskap, som är en egen akademisk disciplin, kan inte svepas bort med några länkar till enstaka studier som handlar om Genusvetenskap är ett eget akademiskt ämne, men det används ofta inom andra humanistiska ämnen som litteraturvetenskap, historia, retorik och juridik. Att använda sig av ett genusperspektiv innebär att analysera och studera strukturer i samhället som till exempel styr vad som uppfattas som “kvinnligt” eller “manligt” samt upprätthåller dessa två kategorier. Maria Olson, verksam forskare vid CeHum, är temaredaktör för ett färskt temanummer i tidskriften Utbildning & Demokrati (vol.
Arlette elkaïm-sartre jean-baptiste sartre

Vad ar genusvetenskap

Det här är några exempel på ämnen som berörs under kursen. Vad är egentligen queeri dagens Sverige? Fanny Ambjörnsson har nu uppdaterat sin lättillgängliga introduktion i ämnet. Utifrån vardagsförankrade exempel beskriver hon rörelsens politiska bakgrund, dess teoribildning och den samtida queeraktivismen. Framför allt visar hon att queer är djupt samhällsrelevant.

Uttrycket “biologism” är INTE samma sak som biologi, är värt att tillägga.
Piratpartiet principprogram

religionslärare lön
hur blir man konsult
rekvisit misshandel
max meritpoang
tullfritt belopp usa
stockholms aktiebörs
david lean awards

Vänder jag mig till en student i genusvetenskap får jag höra att queer är en teori om sexualitet, genus och normalitet. Letar jag svaret bland unga, politiskt 

(tvärvetenskaplig) forskning där problemen ses ur ett sociokulturellt könsperspektiv (jämför genus 3).