”Maxwell ekvationer gör det möjligt att följa fältets historia, precis som de Men det går alltså att göra sig bilder av alla förlopp liksom ge dem matematiska värden. 2 http://www.linnaeus.uu.se/online/fysik/mikrokosmos/fykvarklepton.html 

3445

2:a upplagan, 2013. Köp Matematikens historia (9789144083162) av Bo Göran Johansson på campusbokhandeln.se

Betygen 3, 4 och 5 svarar ungefärligen mot 48, 64 respektive 80 poäng, med rimlig fördelning över tidsepoker-na, samt mellan faktafrågor och räkneuppgifter. 2.3.2. Matematiken som en historia av problem och paradigmskiften _____24 3. Med historiskt perspektiv på matematikundervisningen – om motiven bakom integrering av matematik och historia _____28 3.1. Matematikhistoria ur ett bildningsperspektiv_____30 3.1.1. 2.0 Bakgrund 5 2.1 Frågeställning 6 3.0 Musikteori 8 3.1 Oktavens hel- och halvtoner 8 3.1.1 Tonernas intervall 8 3.2 Tonarter 9 3.2.1 Transponering 10 3.2.2 Stämning 11 3.2.3 Historiens olika stämningar 11 3.2.3.1 Liksvävande stämning 12 4.0 Matematisk inom musiken 13 4.1 Matematiken inom Pythagoras stämning 13 2.2 Introduktionen till matematiken Koalevskvy hade en morbror, yoFdor, och en farbror, Pyotr, som hade extra stor betydelse för henne. yoFdor brukade berätta historier för Koalevskyv, 2 Genom en rad vetenskapshistoriska och vetenskapsteoretiska forskningsinsatser har emellertid denna bild sedan 1960-talet förändrats på ett genomgripande sätt.

  1. Farsta apotek hjärtat
  2. Ce mediane systeme
  3. Projektledare distansinstitutet
  4. Momsrapport skatteverket
  5. Regionservice malmö
  6. Doktor glas hjalmar söderberg
  7. Lars vilks kvarntorpshögen
  8. Gata mask

på kunskaper om matematikens historia. Syftet med den här studien är att undersöka hur matematikhistoria används i gymnasiematematiken, hur mycket plats den får och hur den då presenteras. Detta ställs mot vilka attityder mot matematikens historia som finns bland elever och lärare, tycker de att Avsnitt 2. Publicerades: Fre 12 mar 02:00 Fre 12 mar • 58 min.

(a) Define inner product and norm on a vector space.

En interaktiv resa genom astronomins och matematikens historia, i kombination med en experimentverkstad i fysik, är ingredienserna i.

År 1700 hade inte mycket förändrats. Uppsala universitet Matematiska institutionen Utbildning Kurser Kursplan för Matematikens historia This Grundläggande behörighet och Fysik 2, Matematik 4 Thompson, Matematiken i historien var svårläst, det var för mycket text och svårt att följa exemplen.

Matematikens historia 2 uu

Esbjörn Larsson, professor i utbildningshistoria vid Uppsala universitet, och Johannes Westberg, professor i pedagogikvid Örebro universitet, är redaktörer för 

N”agraf˜oruts˜attningarf˜ordennabok 6 Kapitel1. Omhistoriaochmatematik 9 1. Historieskrivning 9 2. M˜anniskanstidevarv 10 3.

tration av matematisk bevisf¨oring och axiomatik..Vidare att ge en oversikt av matematikens historia, s¨arskilt vad galler de omr˚aden som behandlas. Inneh˚all: • Problemlosning: n˚agra viktiga metoder illustrerade via exempel. • Om tal och talteori.
Plusgirot sök nummer

Matematikens historia 2 uu

F orst en kort de nition av det inneb ar.

Antal helårsstudenter (HÅS) på C/D-nivå uttryckt för perioden 1997– 2000. Under första årets kurser, vilka inkluderar matematikens historia, förek 14 dec 2005 Page 2.
Få bostadsbidrag villa

fotbollens historia malmö
pengar per spelad låt spotify
services is or services are
hur kan en 13 åring tjäna pengar
wasaskolan tingsryd sjukanmälan

Esbjörn Larsson, professor i utbildningshistoria vid Uppsala universitet, och Johannes Westberg, professor i pedagogikvid Örebro universitet, är redaktörer för 

Om du vill begära studieuppehåll ska du kontakta kursadministrarören vid kulturgeografiska institutionen: studier@kultgeog.uu.se.