Läroplan . avser i materialet (beroende på vilken skolform eleverna tillhör) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11), Läroplan för specialskolan 2011, (Lspec 11) eller . Läroplan för sameskolan 2011, (Lsam 11). (Elever i grundsärskolan som vistas i fritidshem omfattas av Lgr 11.) Personal i fritidshemmet

1529

Specialskolans läroplan. Läroplanen ger information om skolans grundläggande riktlinjer och mål. Däri beskrivs även bland annat värden och normer, kunskapsmål och elevernas önskade inflytande och ansvar. Läroplanerna är reglerade av regeringen.

Se hela listan på spsm.se Specialskolan är till för elever som till exempel har hörselnedsättning, synnedsättning, grav språkstörning eller kombinationer av flera funktionsnedsättningar. Undervisningen motsvarar i stort den utbildning som ges i grundskolan. Specialskolan består av 10 årskurser. Det finns regionala och nationella specialskolor. Specialskola är i Sverige en skolform som framförallt riktar sig mot elever som är döva eller har hörselnedsättning.Specialskolan kan även rikta sig till elever med grav språkstörning eller synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning.

  1. Högsta lön undersköterska
  2. Skjutsaregatan 17 nyköping
  3. Vipan lund student 2021
  4. Helena utvald vinnare
  5. Zinkensdamm ip skridskor

Läroplan . avser i materialet (beroende på vilken skolform eleverna tillhör) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11), Läroplan för specialskolan 2011, (Lspec 11) eller . Läroplan för sameskolan 2011, (Lsam 11). (Elever i grundsärskolan som vistas i fritidshem omfattas av Lgr 11.) Personal i fritidshemmet Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019 Häftad.

Det finns därför ett stort antal kursplaner som kan användas som grund för undervisningen beroende på hur elevens behov ser ut.

Hösten 2011 började nya läroplaner, kursplaner och kunskaps- krav gälla för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Samtidigt började 

Tillsammans med de av Skolverket fastställda föreskrifterna för kunskapskrav . utgör den en samlad läroplan för respektive skolform. Läroplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan innehåller fem delar: 1.

Specialskolans läroplan

Läroplan för specialskolan. Vi undervisar enligt läroplanen för specialskolan. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, 

Den ska i tillämpliga delar gälla för förskoleklassen och fritidshemmet. En ny läroplan för grundskolan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, Prop. specialskolan och den obligatoriska särskolan 1992/93:220. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Vid regeringssammanträdet har statsrådet Ask varit föredragande.

Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2019:23. (Utbildningsdepartementet) Den nya läroplanen, Lgr 11, gäller från och med juli 2011. Med utgångspunkt i skollagen har läroplanen för grundskolan, specialskolan, grundsärskolan och sameskolan skrivits om så att varje skolform får en egen läroplan.
Storvik hc

Specialskolans läroplan

Skolans värdegrund och Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31375 Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet . utfärdad den 7 oktober 2010. Regeringen föreskriver följande. 1 § Den läroplan som framgår av bilagan till denna förordning ska gälla för grundskolan.

häftad, 2019. Skickas inom 1-2 vardagar. Köp boken Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019 (ISBN 9789138326947) hos Adlibris.
Scasd canvas

lasarsdata stockholms stad
stockholm hamn webcam
brevlåda malmö sen tömning
butiker pa landet
ky utbildningar malmö
merit räknare
fotbollens historia malmö

LIBRIS titelinformation: Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Elektronisk resurs]

Denna del är i princip likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och … Tydligare mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan, Prop. 2008/09:87 (pdf 358 kB) I propositionen föreslås riktlinjer för utformningen av läroplaner för grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan. LIBRIS titelinformation: Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Elektronisk resurs] Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 . I specialskolan används huvudsakligen grundskolans kursplaner och kunskapskrav.