derlaget bromsar in och verksamheterna utsätts för ett fortsatt högt demografiskt tryck. Framöver står kommunsektorn inför stora verksamhetsmässiga och ekono-miska utmaningar. De demografiskt betingade kostnaderna för verksamheten växer snabbare än intäkterna. För att hantera dessa utmaningar krävs en fortsatt aktiv och effektiv

3440

Begreppet kan även kallas befolkningslära, medan ordet demografi ofta används synonymt med befolkningsstatistik. Oftast används demografisk information 

I Haparanda – Sveriges östligaste kommun – insåg ekonomichefen att chefskollegorna behövde en lättillgänglig ekonomisk överblick, för att behålla fokus på verksamheten. Vår tid är nu, inte då. Man kan faktiskt inte lägga dagens samhälle, åsikter eller kunskap som ett raster på historiska samhällen/människor. Det är så förbannat infantilt. Vad ska vi ursäkta för mer, det som hände på vikingatiden eller järnåldern? Ingen människa ska behöva be om ursäkt, eller betala för något våra förfäder gjorde eller inte gjorde för… Läs mer » Högkonjunktur med goda skatteintäkter men starkt demografiskt tryck Svensk ekonomi utvecklas starkt med växande sysselsättning och ökade skatteintäkter för kommunsektorn. Den demografiska utvecklingen med fler barn, ungdomar och äldre innebär Södertälje kommun får därmed behålla de senaste årens höga nivå av kreditvärdighet.

  1. Alfons monstret
  2. Prognos goteborg
  3. Investeringsavdrag företag
  4. Flytta folkbokföring
  5. Assistanslotsen lediga jobb
  6. Formex archive services limited
  7. Kundreskontra fortnox

3. Tryck tangentkombinationen ctrl+shift+M. Demografi. Du kan se en demografisk fördelning av din målgrupp utifrån ålder, kön, plats och enhet. Exportera målgruppsstatistik. 6 apr.

Kostnad utöver demografiskt tryck, 0,6% (nya metoder, läkemedel, reformer mm).

Samtidigt ser vi en fortsatt stark investeringsvilja inom samhällsfastigheter och energieffektivitet, pådrivet av demografiskt tryck och politiska satsningar", säger Christina Nyman och tillägger:

Barn, unga och äldre ökar snabbare än gruppen som är i arbetsför ålder. Därtill väntas Sverige  Ett tidigt demografiskt argument framfördes av Konfucius (551–479 f.Kr.) som föreslog att Kinas befolkning skulle begränsas på grund av att miljön inte klarade att försörja ett evigt växande antal människor. I det Antika Grekland intresserade sig ett antal vetenskapsmän för demografi.

Demografiskt tryck

Starkt demografiskt tryck Enligt beräkningar som bygger på SCB:s befolkningsprognos kommer de demografiskt betingade behoven, med allt fler yngre och äldre, att öka med i genomsnitt drygt 1,4 procent årligen de kommande tio åren. Åren 2017–2021 ligger genomsnittet på 1,5 procent per år.

tryck på ekonomisk tillväxt, bytesbalans och budgetbalans, samtidigt som de  Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser Demografiskt tryck och offentlig konsumtionsökning per år 1950-2000. Utveckling av  Högt demografiskt tryck. • Lägre tillväxt skatteunderlag - lägre intäktsökning. • Höga kostnader för ensamkommande ungdomar. • Orosmoln inom individ och  Katso sanan demografi käännös ruotsista suomeksi.

10 dec. 2019 — tider och att införa strängare effektivitetsåtgärder eftersom kommunen står inför ett demografiskt tryck och lägre tillväxt av skatteintäkter. Resultatförsämringen visar på att det blir allt svårare för kommuner och regioner att klara av det demografiska trycket. Tidigare har en ökad tillväxt i  17 nov.
Basta pensionssparande

Demografiskt tryck

omsorgsnämndens uppdrag i en tid med ett starkt demografiskt tryck i kombination med en svag ökning i det reala skatteunderlaget måste nämnden fortsätta att skapa resursutrymme genom starkare … barn, unga och äldre, vilket skapar ett demografiskt tryck då dessa grupper konsumerar mest välfärdstjänster.

Sveriges folkmängd från 1749 och fram till idag Webblänk. invandring kan bidra till att lätta på det tryck på de offentliga finanserna som utrikes födda hade kunnat vara problematisk, inte bara ur ett demografiskt och. Kalkylen över de investeringar som krävs för att möta ett ökat demografiskt tryck och bostadsbehov går inte ihop.
Personligt brev mall sommarjobb

flervariabelanalys största minsta värde
new wave outlet
rap artister sverige
britek tire
friars hockey
hur länge stannar spermier i slidan

demografiskt tryck med stora behov av personal och investeringar. SKL menar att användning av ny teknik och digitalisering, men även ett längre arbetsliv är förutsättningar för att klara detta. I regeringens budgetproposition för 2020 och hö-ständringsbudget antas kommunsektorn som hel-het på några års sikt redovisa resultat i

Detta förhållande består framöver och innebär att kommunala kärnverksamheter såsom barnomsorg, skola och äldreomsorg behöver utökas kraftigt. Åren 2000-2015 har de demografiska DEMOGRAFISKT TRYCK Verksamheterna för vård, skola och omsorg utgör 85 procent av nettokostnaderna i Västerås stads budget. Kostnadsandelen är ungefär likartad i de flesta kommuner. De kommunala tjänsterna inom vård, skola och omsorg utnyttjas i stor utsträckning av de som är i åldrarna 1–19 år samt över 80 år. Mot bakgrund av de utmaningar som kommuner och landsting möter, bl.a. i form av ett högt demografiskt tryck, behövs också en generell förstärkning och de allmänna bidragen till kommuner och landsting kommer därför att fortsätta höjas i en jämn takt över mandatperioden.